Enerģijas tehnoloģijas, kas ļauj pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.