Lai robota roka, pacēlājs vai griešanas iekārtas mehānisms veiktu precīzu kustību, tiek izmantoti pozīcijas sensori. Kad darbā nepieciešams ātrums, izturība vidē, kas pilna ar putekļiem un eļļas pilieniem – tiek izmantoti magnetostriktīvie lineārā pārvietojuma sensori. To precizitātes rādītāji pie smagas darba slodzes sasniedz vairākas nulles pirms komata. Lai gan visur šāda precizitāte nav nepiecieciešama, gala slēdžu vietā ierīkotie pārvietojuma sensori sniedz daudz lielāku iekārtu kontroles un pārraudzības iespējas.

Īpašības

Augsta precizitāte

Gatavs digitalizācijai

Ilgkalpojošs

Industriāls izpildījums

Darbības princips

Ja jūs interesē šis risinājums vai vēlaties uzzināt
vairāk informācijas, lūdzu zvaniet:

+371-29449814

vai rakstiet uz:
will@willsensors.lv