Izmantojot lineārā pārvietojuma sensorus, nepieciešamajā precizitātē tiek nodrošināts augstuma, soļa, kurstības, novirzes mērījums.

Plašās sensoru aksesuāru, savienošanas un mehāniskās montāžas iespējas ļauj pielāgot risinājumu vietās, kur līdz šim funkciju pilda vienkārši gala slēdži.

Gan mobilajā daraba tehnikā, gan atrakciju karuseļos, kā arī medicīnas inventārā – pārvietojuma mērījumam ir kritiska nozīme.