Kad ir pieredzēti vairāk neveiksmīgi līmeņa kontroles un uzraudzības mēģinājumi, kad škietami visi ražotāji un mērīšanas instrumenti ir vienādi.. iesakām uzjautāt izmēģināt jaunākos TDR (time-domain reflectometry) sensorus. UWT pieredze rāda, ka pielāgojot sensora rādītājus, kā piem., mikroviļņu impulsu frekvenci un tā rādiusu, var atrast piemērotu risinājumu gan putekļainai, gan šaurai, kā arī lipīgai vielai, augstas temperatūras apstākļos.