Ir daudz dažādu veidu, kā pārraudzīt apmeklētāju daudzumu un veikala piepildījumu, taču, ja tiek pieprasīts elektronisks uzskaites veids – tas nozīmē, ka jāveic ne tikai kontrole uz vietas, bet arī datu pierakstīšana, lai varētu uzrādīt atskaites par konkrētu periodu.

Pateicoties uzticamiem bezvadu risinājumiem elektroniskā apmeklēju uzskaites sistēmas ieviešana nav tik sarežģīta.
Svarīgākais ir saprast, cik daudz papildus labuma no šādas sistēmas var iegūt, īpaši gadījumos, kad šāda iekārta ir obligāta.

Uzskaites sistēmas var tikt apvienotas gan ar fiziskas personas klātbūtni, kā arī pilnīgi autonomas.
Uzkrātie dati var tikt pārlūkoti attālināti, vai uzkrāti ierīcē, no kuras var datus lejupielādēt datorā un izdrukāt/saglabāt atskaites.