Zinātne un pētniecība

Liela apjoma datu uzkrāšana un attēlošana. Specifiski mērījumi, unikālas mērījumu metodes. Publiski dati un datu portāla pieejamība jaunajiem zinātniekiem.