Uzglabāšana

Regulāra produkta un apkārtējās vides kontrole un uzraudzība.
Ziņojumi, automātiskas darbības trauksmes gadījumos.
Reālā laika izsekojamība un vēsturiskie dati.