Būvniecība

Mūsdienīga darba vide un tās monitorings. Mobilās tehnikas izsekojamība. Attālināta uzraudzība.