Metroloģija

Augstas precizitātes un mērījumu atkārtojamības mērīšanas rezultāti. Attālināta nolasīšana, tekošie un vēsturiskie jēldati un aprēķinātās vienības. Mobilie un stacionārie risinājumi atbilstoši darba videi.