Lauksaimniecība

Zaļāka saimniekošana, uzskaitot resursus.
Gudrāki lēmumi, apkopojot savāktos datus.
Objektīvi mērījumi kvalitatīvam gala produktam.