Darba tehnika

Kvalitatīvam darbam gatava tehnika.
Darba stundu un resursu uzskaite.
Pieejamības un atrašanās vietas kontrole.