Enerģētika

Precīzi un uzticami mērījumi. Attālināta nolasīšana un datu uzglabāšana. Atvērti risinājumi ar ieguldījumu nākotnē. Ērtāka un gudrāka uzskaite, kontrole un pārraudzība.

Ražošana

Ražošanas efektivitāte. Plānošana, kas balstās uz objektīviem datiem. Esi gatavs Industry4.0 un digitalizācijai.

Darba tehnika

Kontrolēta hidraulika un mehānika. Mūsdienīga ekipējuma uzraudzība. Izsekojamība un kustības kontrole.

Metroloģija

Stabili, precīzi un izsekojami mērījumi. Atbilstoši laika apstākļiem un apkārtējās vides faktoriem. Starptautiski atdzīti rezultāti.

Zinātne un pētniecība

Liela apjoma datu uzkrāšana un attēlošana. Specifiski mērījumi, unikālas mērījumu metodes. Publiski dati un datu portāla pieejamība jaunajiem zinātniekiem.

Transports

Satiksmes transporta standartiem un dizaina cienītājiem atbilstoši automātikas risinājumi. Visām sabiedrības grupām pieejamas pogu un signalizācijas sistēmas.

Dzelzceļš

Testēti un sertificēti dzelzceļa automātikas risinājumi. Augsta izturība pret vibrācijām, apkārtējās vides faktoriem. Precīzas pietuvošanās un izsekojamības sistēmas.

Ostas un kuģi

Ostu tehnikas un kuģu tehnoloģiskais aprīkojums. Datu savākšana un apstrāde. Automātiska iekārtu uzraudzība un ziņošana.