NB-IOT datu pārraide kļūst Latvijā pieejamāka ne tikai no iekārtu, bet arī no mobilo pakalpojumu sniedzēju puses.

Lai nodrošinātu ne tikai iekārtu un datu pārraides, bet arī klienta datu portāla pieejamību, WILL Sensors ir noslēdzis partnerības līgumu ar ražotāju EFENTO, lai nodrošinātu praktiski jebkura sensora signālu pārraidi NB-IOT tīklā.

Mūsu sadarbības rezultātā varam konsultēt par NB-IOT iekārtu tehniskajiem jautājumiem, nodrošināt iekārtas un pakalpojumus no idejas līdz gatavam lietojamam risinājumam.
NB-IOT ir vēl viens liels solist pretim digitalizācijai ar mūsdienīgiem, uz nākotni vērstiem instrumentiem.

Mēs sensorus pārbaudām, nodrošinām kalibrēšanas atbilstību, uzstādām un apmācām personālu!