Komplicētiem ražošanas procesiem piemērota apstrādē esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājuma izstrāde

2023. gada 5. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008) iesniegtos 9 nozares un starpnozaru pētniecības projektus, no kuriem 7 pētniecības projekti tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 2 pētniecības projekti zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.
SIA “WILL SENSORS” sadarbībā ar SIA”DATI Group” un SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” 01.11.2023. ir uzsākusi pētniecības projekta Nr.1.1 “Komplicētiem ražošanas procesiem piemērota apstrādē esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājuma izstrāde ražotnes efektivitātes paaugstināšanai (WITPO)” īstenošanu IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvaros.
Projekta mērķis ir izstrādāt komplicētiem ražošanas procesiem piemērotu ražošanas procesā esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājumu atvērtā pirmkoda, horizontāli mērogojamas un kombinētā vidē bāzētas platformas veidā, kas, izmantojot pielāgotus IoT risinājumus, kā arī datus no lokālajām sistēmām, nodrošinās ražošanas procesā esošo krājumu kustības procesa digitālās replikas izveidi, kas kopā ar izstrādātajiem optimizācijas modeļiem, sniegs datos balstītas rekomendācijas krājuma vienību optimālākajai izvietošanai un atrašanai, tādā veidā uzlabojot krājumu vadības procesu un paaugstinot darba ražīgumu..
Projekta īstenošanas laikā tiks izmantotas SIA “DATI Group” zināšanas un kompetences edge cloud vides risinājumos, projekta partnera SIA ”WILL SENSORS” zināšanas un kompetence IoT risinājumos, kā arī tiks izmantota projekta partnera SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” komplicētu ražošanas procesu raksturojoša vide risinājuma prototipa validēšanai. Ārpakalpojumā piesaistītā zinātniskā institūcija (Rīgas Tehniskā universitāte) primāri nodrošinās optimizācijas modeļu izstrādi, atvētās, horizontāli mērogojamas arhitektūras izstrādes pārraudzību un digitālā dvīņa koncepta iekļaušanu risinājumā.
Projekta galvenās plānotās aktivitātes:
– WITPO arhitektūras projektējums;
– Risinājuma otpimizācijas modeļu izstrāde un platformas implementācija;
– Platformas validācija reālās darbības vidē;
Projekta plānotie rezultāti:
– 2 oriģināli zinātniskie raksti un prezentācijas starptautiskajās konferencēs;
– 1 saistīto pētījumu un potenciāli izmantojamo tehnoloģiju pārskats;
– 1 arhitektūras projektējums;
– 1 optimizācijas modelis un maršrutēšanas algoritms;
– 1 pārskats par platformas aizmugursistēmas izstrādi
– 1 risinājuma uzstādīšanas pārskats;
– 1 validācijas pārskats;
– 1 platformas prototips
Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 206 180,94 EUR, plānotais atbalsts 149 497,11 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši no 01.11.2023. līdz 30.04.2025.