SIA “DATI Group” sadarbībā ar SIA “WILL SENSORS” un SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” turpina īstenot pētniecības projektu Nr.1.1 “Komplicētiem ražošanas procesiem piemērota apstrādē esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājuma izstrāde ražotnes efektivitātes paaugstināšanai (WITPO)” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.
Laika posmā no 01.11.2023. līdz 31.01.2024. ir izstrādāts saistīto pētījumu un risinājumā izmantojamo tehnoloģiju pārskats, kas satur šādu informāciju:
– zinātniskās literatūras analīzi, identificējot piemērotākās optimizācijas metodes, algoritmus un literatūrā eksistējošos lietošanas gadījumus;
– pārskats par potenciāli izmantojamajiem sensoriem, raidītājiem un uztvērējiem;
– pārskats par potenciāli izmantojamajām edge computing iekārtām, datorredzes risinājumu izmantošanu apstrādē esošo krājumu izsekošanai, kā arī pārskats par iespējamiem risinājumiem integrācijai ar uzņēmuma resursu vadības sistēmām.
Atbilstoši iepriekš identificētajai alternatīvo tehnoloģiju un metožu kopai un labajām praksēm tiek definēta WITPO platformas arhitektūra, kuru ir plānots pabeigt līdz 30.04.2024. Platformas arhitektūra sevī ietvers gan programmatūras, gan aparatūriskās (edge computing iekārtas, sensori, raidītāji, uztvērēji) komponentes.

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 206 180,94 EUR, plānotais atbalsts 149 497,11 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši no 01.11.2023. līdz 30.04.2025.