Sensors.lv internetveikala garantijas nosacījumi

Sensors.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāju noteiktā garantija, kas nav mazāka par 1 gadu. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme, kurā fiksēts pirkšanas datums.
Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas jebkādas problēmas, ziņojiet un/vai atgrieziet to mums, komplektā ar atgriešanas lapu. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas noteikumi:

  •     Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
  •     Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
  •     Ja pircējs nevar uzrādīt pirkuma apstiprinošus dokumentus, garantijas saistības tiek anulētas.
  •     Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Atteikuma veidlapa